About my Blog

Don't believe everything you see

10.6.09

Apa Ertinya Saya Menganut Islam

Firman Allah yang bermaksud:
"Dia telah menamakan kamu sekalian orang-orang muslimin dari dahulu dan (begitu pula) dalam Al Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi keatas kamu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia"(Al-Hajj:78)

Apa ertinya saya menganut Islam??
Pertama, Saya mestilah Muslim di sudut Akidah
Kedua, Saya mestilah Muslim di sudut Ibadah
Ketiga, Saya mestilah Muslim di sudut Akhlak
Keempat, Saya mestilah Muslim di sudut Keluarga
Kelima, Saya dapat menguasai diri
Keenam, Saya mestilah yakin bahawa masa depan adalah untuk Islam.

Isi kandungan buku ini amat menarik sekali..Terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama menerangkan sifat-sifat yang perlu ada dalam setiap diri Muslim. Bahagian Kedua menjelaskan kewajipan beramal untuk Islam dan kewajipan berada dalam gerakan Islamiah. Jika sahabat2ku punya sedikit kelebihan bolehlah membeli buku karangan Fathi Yakan ini, untuk dibaca dan seterusnya diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian..

**Perbaiki Diri & Serulah orang lain**